เทศบาลตำบลนาข่าร้องเรียน/ร้องทุกข์ สายด่วน


สามารถ ร้องเรียนและร้องทุกข์ได้ ที่นี่
1.นางปะกิไล รุ่งโรจน์ นายกเทศมนตรีตำบลนาข่า เบอร์ 098-1599593
2.นายทองดำ โควินทะสุด รองนายกเทศมนตรีตำบลนาข่า เบอร์ 088-3266279
3.นายดำรงค์ ชาวหันคำ รองนายกเทศมนตรีตำบลนาข่า เบอร์ 093-0318226
4.นางสาววริษา เทพาจันทรักษ์ ปลัดเทศบาลตำบลนาข่า เบอร์ 081-0567854