เทศบาลตำบลนาข่าเวทีประชาคมประชาสัมพันธ์การจัดตั้งกองทุนฌาปนกิจสงเคราะห์จากขยะรีไซเคิล ภายใต้โครงการจังหวัดสะอาด ประจำปีงบประมาณ 2561


29711113132942018.png