เทศบาลตำบลนาข่าโครงการชุมชนร่วมใจทำลายแหล่งเพาะพันธุ์ยุงและป้องกันภัยโรคไข้เลือดออก เมื่อวันที่23 พ.ค.2561


35211401252812018.jpg