เทศบาลตำบลนาข่าโครงการพัฒนาแกนนำเด็กและเยาวชนสู่ภาวะความเป็นผู้นำ เมื่อวันที่ 1 กันยายน 2561


5481545459422018.jpg

โครงการพัฒนาแกนนำเด็กและเยาวชนสู่ภาวะความเป็นผู้นำ เมื่อวันที่ 1 กันยายน 2561
กลุ่มเป้าหมาย เด็กนักเรียนและเยาวชน ตำบลนาข่า