เทศบาลตำบลนาข่าโครงการรณรงค์ป้องกันโรคติดต่อและเสริมสร้างพัฒนาสิ่งแวดล้อม เมื่อวันที่ 10 กันยายน 2561


56608404691452018.jpg

โครงการรณรงค์ป้องกันโรคติดต่อและเสริมสร้างพัฒนาสิ่งแวดล้อม เมื่อวันที่ 10 กันยายน 2561
กลุ่มเป้าหมาย  ผู้ปกครองเด็กนักเรียนศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก บ้านโนนพันชาติและบ้านหนองก้านเหลือง