เทศบาลตำบลนาข่าโครงการปลูกตนราชพฤกษเฉลิมพระเกียรติ 7 รอบ 84 พรรษา มหาราชินี


801207148712017.jpg

เมื่อวันที่ 14 กรกฎาคม 2560 เทศบาลตำบลนาข่า จัดโครงการปลูกต้นราชพฤกษ์เฉลิมพระเกียรติ 7 รอบ 84 พรรษา มหาราชินี  เพื่อเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ เนื่องในวโรกาสในวันเฉลิมพระชนมพรรษาครบ 84 พรรษา (12 สิงหาคม 2559) และดำเนินการตามวาระของจังหวัดขอนแก่นเรื่อง “ขอนแก่น ดินแดนแห่งเสียงแคน ดอกคูณ” โดยจัดกิจกรรมปลูกต้นราชพฤกษ์ในที่สาธารณะหนองเมย หมู่ 7,13 และที่สาธารณะหนองแสบง หมู่ 1 มีผู้เข้าร่วมโครงการประกอบด้วย ข้าราชการ พนักงานจ้างเทศบาล ส่วนราชการ  ผู้นำชุมชน เด็กเยาวชน และประชาชนทุกหมู่เหล่าในเขตเทศบาลตำบลนาข่า รวมจำนวน 150 คน