เทศบาลตำบลนาข่าประกาศ บัญชีรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานจ้างเทศบาลตำบลนาข่า ลงวันที่ 24 ส.ค. 2561