เทศบาลตำบลนาข่าประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นพนักงานจ้างเทศบาล และกำหนดวัน เวลา สถานที่สอบ

เอกสารแนบท้าย: