เทศบาลตำบลนาข่าประชาสัมพันธ์แผนการออกฉีดพ่นและกำจัดยุงตัวแก่ตามโครงการชุมชนร่วมใจทำลายแหล่งเพาะพันธุ์ยุงและป้องกันโรคไข้เลือดออก ประจำปี2561