เทศบาลตำบลนาข่าโครงการจ้างเหมาก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านนาข่า(รอยต่อคอนกรีตเดิมไปวัดป่า) ม.7
เอกสารแนบท้าย:
1. 1
2. 2