เทศบาลตำบลนาข่าโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบ้านโนนพันชาติ หมู่ที่ 17 ราคา 325,000 บาท

เอกสารแนบท้าย: