เทศบาลตำบลนาข่าประกวดราคาซื้อรถขยะคันเล็ก ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
เอกสารแนบท้าย: