เทศบาลตำบลนาข่าร้องเรียน-ร้องทุกข์
  หัวข้อร้องเรียน-ร้องทุกข์ ตอบ ตั้งโดย อ่าน โพสต์/ตอบล่าสุด
View อยากขอความช่วยเหลือซ่อมแซมถนน 0 ลูกบ้ ... 30 ลูกบ้ ...
วันที่ 20 ตุลาคม 2560
View อยากให้ช่วยสร้างถนน 1 อนิรุ ... 181 ทต.นาข ...
วันที่ 15 กันยายน 2560
View ชาวบ้าน 0 ชาวบ้ ... 32 ชาวบ้ ...
วันที่ 5 กันยายน 2560
View บ้านหนองก้านเหลือง 0 ลูกบ้ ... 43 ลูกบ้ ...
วันที่ 17 กรกฎาคม 2560
View ถนน 0 ลูกบ้ ... 951 ลูกบ้ ...
วันที่ 27 พฤษภาคม 2560