เทศบาลตำบลนาข่าร้องเรียน-ร้องทุกข์
  หัวข้อร้องเรียน-ร้องทุกข์ ตอบ ตั้งโดย อ่าน โพสต์/ตอบล่าสุด
View การปฏบัติงานของเจ้าหน้าที่ 1 คนในพ ... 186 ทต.นาข ...
วันที่ 17 พฤษภาคม 2561
View ช่วยแก้ไขเงินเบี้ยยังชีพให้ถูกต้อง เกิด 2491 1 เฉลิม ... 147 ทต.นาข ...
วันที่ 17 พฤษภาคม 2561
View อยากขอความช่วยเหลือซ่อมแซมถนน 0 ลูกบ้ ... 122 ลูกบ้ ...
วันที่ 20 ตุลาคม 2560
View อยากให้ช่วยสร้างถนน 1 อนิรุ ... 288 ทต.นาข ...
วันที่ 15 กันยายน 2560
View ชาวบ้าน 0 ชาวบ้ ... 126 ชาวบ้ ...
วันที่ 5 กันยายน 2560
View บ้านหนองก้านเหลือง 0 ลูกบ้ ... 133 ลูกบ้ ...
วันที่ 17 กรกฎาคม 2560
View ถนน 0 ลูกบ้ ... 1079 ลูกบ้ ...
วันที่ 27 พฤษภาคม 2560